ایمن کیا

جلسه اول آموزش پروژه محور AVR

در این قسمت دیتاشیت میکروکنترلر ATmega32 بصورت مختصر شرح داده شده است.