ایمن کیا

جلسه نهم آموزش میکروکنترلر AVR

در این قسمت نحوه راه اندازی سون سگمنت چند رقمی را فرا خواهید گرفت