ایمن کیا

جلسه هشتم آموزش میکروکنترلر AVR

در این قسمت نحوه نمایش حروف انگلیسی در سون سگمنت را فرا خواهید گرفت