ایمن کیا

جلسه پنجم آموزش میکروکنترلر AVR

در این قسمت نحوه تعریف پایه های میکرو بعنوان ورودی را فرا خواهید گرفت.