ایمن کیا

جلسه هجدهم آموزش میکروکنترلر AVR

در این ویدئو نحوه پیکربندی تایمر ها را فراخواهید گرفت.