ایمن کیا

جلسه هفدهم آموزش میکروکنترلر AVR

در این قسمت نحوه راه اندازی رله و ماژول PIR را فراخواهید گرفت.