ایمن کیا

جلسه سیزدهم آموزش میکروکنترلر AVR

همراهان ایمن کیا، سلاام…

در جلسه سیزدهم از سری آموزش های برنامه نویسی میکروکنترلر AVR، علاوه بر کیپد نحوه استفاده از ساختار SWITCH-CASE را فرا خواهید گرفت. با ما همراه باشید.