ایمن کیا

جلسه هفتم آموزش میکروکنترلر AVR

در این جلسه راه اندازی سون سگمنت یک رقمی را یاد خواهید گرفت