ایمن کیا

جلسه ششم آموزش میکروکنترلر AVR

در این قسمت نحوه راه اندازی رله و روشن کردن وسایل برقی بوسیله میکروکنترلر را فرا خواهید گرفت.